FAQ

Czym jest Givster?

Givster to radość dawania.
Givster to serwis ułatwiający zbiórkę i rozliczanie pieniędzy na dowolny cel. Zgodnie z ideą „razem możemy więcej” Givster umożliwia szybkie i sprawne zbieranie i rozliczanie pieniędzy na dowolny cel. Ambicją Givster’a jest wspieranie idei dzielenia się.

Czy można wykorzystać Givster’a do zbiórki na cele charytatywne?

Tak, za pomocą Givster’a możemy zbierać pieniądze, aby pomagać innym, ale zgodnie z idea Givster’a zbiórkę Organizujemy tylko wśród zamkniętej grupy osób. Cel zbiorki jest dowolny, ale zrzuta nie ma charakteru zbiorki publicznej.

Czy i jakie opłaty pobiera Givster?

Givster nie pobiera żadnych opłat czy prowizji. Korzystanie z serwisu Givster jest całkowicie bezpłatne.

Kto może zorganizować zrzutę?

Zrzutę może zorganizować każdy kto ma chęć Organizowania wspólnego przedsięwzięcia. Do zorganizowania zrzuty trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Givster.pl

Dla kogo i na jaki cel może być zrzuta?

Zrzuta może być dla każdego i na każdy cel, ale ma ona charakter zamknięty i jest skierowana do osób bezpośrednio wskazanych w trakcie tworzenia zrzuty.

Dla Organizatora zrzuty: Jak zorganizować i rozliczyć zrzutę – Krok po kroku:

• Aby stworzyć zrzutę musisz zarejestrować konto w serwisie Givster
• Przyciski prowadzące do formularza rejestracyjnego znajdziesz między innymi na stronie głównej serwisu
• Wypełnij formularz rejestracyjny, albo skorzystaj z możliwości rejestracji/logowania za pomocą swojego konta Facebook lub Google +
• Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym dla konta (dla kont FB i G+ ten krok zostanie pominięty) – aktywuj swoje konto
• Zaloguj się do aplikacji
• Użyj przycisku „Stwórz zrzutę” aby stworzyć nową zrzutę
• Tworzenie zrzuty to czterostopniowy proces:

  1. Wprowadź opis zrzuty oraz opcjonalnie zdjęcie, oczekiwane kwoty składek i całkowitą kwotę zrzuty
  2. Wybierz opcje płatności dostępne dla Uczestników Twojej zrzuty
  3. Zobacz jak będzie wyglądała Twoja zrzuta po opublikowaniu – wprowadź poprawki lub przejdź do zaproszenia Uczestników
  4. Zaproś Uczestników podając ich adresy e-mail, a następnie opublikuj zrzutę

• Po opublikowaniu zrzuty, do Uczestników zostaną wysłane wiadomości e-mail z zaproszeniami
• Po opublikowaniu zrzuty – pojawi się ona również w Panelu Użytkownika w zakładce Organizator: Aktywne zrzuty
• W Panelu użytkownika możesz:
- sprawdzić status wpłat w danej zrzucie,
- wysłać przypomnienia do zaproszonych, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty
- potwierdzić wpłaty dokonane offline
- dodać kolejnych zaproszonych do zrzuty
• Gdy będzie zbliżał się termin zakończenia zrzuty w Panelu Użytkownika będziesz miał jednorazową możliwość przedłużenia terminu zakończenia zrzuty (od 1 do 14 dni)
• Po zakończeniu Twojej zrzuty zaproszeni nie będą mieli już możliwości dokonywania wpłat, sama zrzuta wraz ze statusem wpłat będzie widoczna w Panelu Użytkownika w zakładce Organizator -> Zakończone zrzuty

Ile osób mogę zaprosić do zrzuty?

Do zrzuty możesz zaprosić nieograniczona ilość osób.

Czy można w trakcie zbiorki dodawać nowe osoby do listy zrzucających się?

Tak możesz.

Czy mogę przedłużyć zrzutę?

Tak. Zrzutę możesz przedłużyć klikając \"Przedłuż zrzutę\" w swoim panelu zarządzania. Zrzutę możesz przedłużyć na okres od 1 do 14 dni.

Czy jest minimalna lub maksymalna kwota zbiórki?

Nie. Limity zarówno dla pojedynczej składki jak i dla całej kwoty zrzutki nie obowiązują.

Jak wygląda proces rozliczenia zrzuty?

Zrzutę uznaje się za rozliczoną w momencie jej zakończenia niezależnie od tego jaki % zakładanej kwoty uda się Organizatorowi zebrać.

Środki pieniężne wpłacane Organizatorowi przez Uczestników są na bieżąco przekazywane bezpośrednio na wskazane konto PayPal lub konto bankowe Organizatora zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminach serwisu PayPal i regulaminach bankowych. Serwis Givster.pl pomaga zorganizować i rozliczyć zrzutę, nie pośredniczy jednak w przekazywaniu środków pieniężnych od Uczestnika do Organizatora.

Po jakim czasie od zakończenia zbiórki pieniądze trafią na moje konto?

Od zakończenia zbiorki pieniądze trafia na konto Organizatora zgodnie z terminami i sposobem księgowań transakcji przez banki oraz przez system PayPal.

Dlaczego pieniądze nie trafiły na moje konto?

Pieniądze mogły nie trafić na konto Organizatora w następujących sytuacjach:
• przelew bankowy - źle podany lub wpisany nr konta
• płatność PayPal - źle podane lub wpisane dane Organizatora konta PayPal.

Czy mogę anulować rozpoczętą już zrzutę?

Dopóki zrzuta nie jest opublikowana/ropoczętą, możesz ją dowolnie edytować lub anulować i usunąć. Po rozpoczęciu zrzuty nie możesz już jej edytować, ani anulować/usunąć. Jedyną dostępną zmianą będzie możliwość przedłużenia trwania zrzuty.

Czy mogę zakończyć zrzutę wcześniej niż planowałem/am?

Nie, system nie przewiduje wcześniejszego zakończenia zrzuty.

Czy mogę zebrać więcej pieniędzy niż planowałem?

System płatności Givster’a nie ogranicza wysokości dokonywanej płatności. Organizator zrzuty ma możliwość w trakcie tworzenia zrzuty określenia oczekiwanej całkowitej kwoty zrzuty oraz kwoty pojedynczej zrzuty. System nie ogranicza ani kwoty pojedynczej zrzutki ani całkowitej kwoty zrzuty. Jednak obie te kwoty mają tylko charakter informacyjny dla zrzucających się. Pieniądze kierowane są bezpośrednio na konto PayPal (w przypadku płatności online) lub konto bankowe (w przypadku płatności offline) Organizatora. Odpowiedzialność za przelanie większej zrzuty spoczywa na dokonującym płatności i powinna być skonsultowana z Organizatorem zrzuty.

Jak mogę sprawdzić status płatności?

Status płatności można sprawdzić w panelu użytkownika. Należy otworzyć raport dotyczący konkretnej zbiórki. W raporcie jest umieszczony status płatności. W przypadku płatności przelewem / gotówką (offline) przypominamy, że użytkownik musi sam oznaczyć status danej płatności.

Jak mogę odznaczać na liście płatność gotówką?

Jeśli Uczestnik zbiórki dokona wpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego na konto lub gotówką w takim przypadku Organizator zbiórki musi ręcznie odznaczyć status w swoim panelu użytkownika.

Jak i kto może usuwać komentarze pod zrzutą?

Zawsze możesz usunąć swój komentarz do zrzuty niezależnie od tego czy jesteś zrzucającym lub organizatorem. Organizator zrzuty może usunąć każdy komentarz.

Czy mogę ustawić cyklicznie powtarzającą się zrzutę?

Nie, w systemie nie ma takiej funkcjonalności, ale możesz stworzyć nową zrzutę używając jako szablonu jednej ze swoich zakończonych zrzut. W takim przypadku wszystkie pola formularza do tworzenia zrzuty będą wypełnione, będziesz je mógł dowolnie edytować, a następnie zapisać całość jako nową zrzutę.

Czy uzyskane pieniądze ze zrzuty są zwolnione z podatku?

Jeśli masz status osoby zwolnionej z podatku (np. w przypadku specjalnych rent), to tak. Za zapłacenie podatków odpowiedzialni są Organizatorzy zbiórek. Jeżeli jesteś Organizatorem zbiórki i masz wątpliwości, czy dane wsparcie jest darowizną, oraz czy podlega ono opodatkowaniu czy nie, radzimy skontaktować się pisemnie z twoim urzędem skarbowym.

Czy są jakieś dodatkowe opłaty za obsługę płatności?

Płatności za pomocą systemu PayPal podlegają prowizji pobieranej przez system PayPal. Szczegóły znajdziesz na stronie PayPal.

Czy mogę zorganizować zrzutę nie posiadając konta PayPal?

Nie, aby zorganizować zrzutę musisz posiadać konto PayPal.

Jak mogę założyć konto PayPal?

PayPal jest to usługa zewnętrzna i niezależna w stosunku do Givster.pl. Wszelkie informacje na temat zasad i funkcjonalności konta PayPal znajdziesz na stronie www.paypal.pl

Czy są jakieś opłaty za założenie konta PayPal?

Generalnie założenie konta PayPal jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie usługi PayPal.

Czy wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta PayPal aby być Organizatorem zrzuty?

Jeśli jesteś Organizatorem zrzuty i wykorzystujesz płatno sci za pośrednictwem PayPal, to powinieneś posadać zweryfikowane konto PayPal. W przeciwnym przypadku system PayPal może nałożyć ograniczenia co do wysokości salda, które może zostać zgromadzone na Twoim koncie oraz co do warunków dostępu do zgromadzonych pieniędzy. Dokładną informację na ten temat można uzyskać w regulaminie usługi PayPal.

Czy można rozliczyć zrzutę za pomocą innych systemów płatności niż system PayPal?

Nie, na tą chwile Givster jest zintegrowany tylko z systemem płatności PayPal.

Organizuję zrzutkę. Czy mogę siebie zaprosić do zrzutki?

Tak, możesz także siebie zaprosić do zrzutki.

Dla Zrzucającego się Jak zrzucić się – Krok po kroku:

• Możesz się zrzucić tylko w zrzutach, do których zostałeś zaproszony = otrzymałeś wiadomość e-mail z zaproszeniem
• Nie musisz zakładać konta w serwisie Givster aby dokonać zrzuty
• Kliknij przycisk „zobacz zrzutę” w zaproszeniu e-mail, które otrzymałeś aby przejść do strony zrzuty
• Zapoznaj się z opisem zrzuty, a następnie naciśnij przycisk „zrzucam się” aby przejść do wyboru opcji płatności
• Wprowadź kwotę jaką przeznaczasz na zrzutę i wybierz sposób płatności spośród tych udostępnionych przez Organizatora. Pamiętaj, że raz wybrany sposób płatności nie może zostać zmieniony
• Jeśli wybrałeś opcję przelewu bezpośrednio na konto (offline) Organizator zostanie poinformowany o deklarowanej przez Ciebie kwocie zrzuty. Powinieneś teraz wykonać przelew ze swojego konta bankowego na konto wskazane przez Organizatora zrzuty
• Jeśli wybrałeś opcję PayPal / karta płatnicza zostaniesz przekierowany do serwisu PayPal , aby dokończyć proces transferu pieniędzy. Po zakończeniu tego procesu Organizator zostanie poinformowany o wykonanej przez Ciebie zrzucie
• Zrzucić na daną zrzutę można się tylko raz
• Zaproszenie jest przeznaczone tylko dla Ciebie, nie przesyłaj go innym osobom
• Jeśli chcesz kogoś zaprosić do zrzuty, skontaktuj się bezpośrednio z Organizatorem w tej sprawie.

Jak mogę się zrzucić?

Możesz się zrzucić jeśli otrzymałeś mailowo informacje o zrzucie z linkiem do zrzuty, gdzie znajdują się wszelkie szczegóły co do celu, kwoty i osoby organizującej zrzutę. Postępuj zgodnie z otrzymanymi wskazówkami, a dokonasz zrzuty.

Czy wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta PayPal aby być Uczestnikiem zrzuty?

Jeśli jesteś Uczestnikiem zrzuty i wykonujesz płatność za pośrednictwem PayPal, to nie musisz posadać zweryfikowanego konto PayPal. Dokładną informację na ten temat można uzyskać w regulaminie usługi PayPal.

W jaki sposób mogę dokonać płatności / zrzuty?

Są cztery opcje płatności:

  • Płatność z konta PayPal
  • Przelew z karty kredytowej lub płatniczej ( za pośrednictwem PayPal)
  • Przelew bankowy na konto Organizatora podane w szczegółach zrzuty
  • Gotówką bezpośrednio do Organizatora (offline).

Szczegóły znajdują się w regulaminie serwisu Givster.pl.
Raz wybrany sposób płatności przy danej Zrzucie nie może zostać zmieniony.

Czy mogę płacić kartą kredytową lub płatniczą przystosowaną do płatności internetowych?

Tak, można dokonywać takich płatności za pośrdenictwem systemu PayPal. W takim wypadku nie musisz posiadać konta PayPal. 

Czy zrzucając się mogę przelać więcej pieniędzy niż określono w zrzucie?

Kwoty podane (całkowita kwota do zebrania, jak i kwota pojedynczej zrzuty) przez Organizoatora zrzutę mają tylko charakter orientacyjny. System nie ogranicza ani kwotę pojedynczej zrzutki ani całkowitej kwoty zrzuty. Obie te kwoty mają tylko charakter informacyjny dla zrzucających się. Aktualna kwota jaką zdecydujesz się przekazać Organizatorowi, zależy tylko od Ciebie.

Czym różni się pojedyncza składka od porządanej kwoty?

Organizując zrzutkę możesz określić zarówno wysokość pojedynczej skłądki jak i porządanej kwoty całej zrzuty. Możesz określić także tylko jedną z nich. Obie te kwoty mają tylko charakter informacyjny dla zrzucających się. Określając kwotę pojedynczej składki podpowiadasz jaką kwotę powinien uiścić zrzucający się. Natomiast określając porządaną kwotę całej zbiórki dajesz zrzucającym się informację o potrzebie zebrania danej łącznej kwoty.

Głosowałem podczas zrzuty, a co innego zostało kupione. Dlaczego?

Organizujący zrzutę decyduje co kupuje. Głosując pomagasz tylko w wyborze danego prezentu. Pytanie dlaczego dana rzecz została kupiona należy skierować do Organizującego zrzutę i podejmującego decyzję.

Jak dodać komentarz?

Na stronie zbiórki można umieszczać komentarze. Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem możesz komentować i komunikować się z innymi Uczestnikami zbiórki oraz Organizatorem.

Jeśli zrzucę się online, to kiedy mój rachunek zostanie obciążony?

Jeśli chodzi o transakcje z konta bankowego (przelew), to obciążenie rachunku nastąpi zgodnie z księgowaniami bankowymi. Jeśli natomiast korzystasz z płatności za pomocą systemu PayPal, to obciążone zostanie konto PayPal, na którym muszą znajdować się momencie dokonywania transakcji wystarczające środki pieniężne.

Zbiórka, w której brałem udział zakończyła się przed zaksięgowaniem mojej wpłaty (płatność miała miejsce w weekend), co teraz?

Zakończenie zrzuty powoduje tylko zablokowanie możliwości dokonywania nowych wpłat online. Wpłaty dokonane przed tym terminem trafią na konto PayPal Organizatora zrzuty, nawet jeśli nie zostały zaksięgowane w momencie zakończenia zrzuty. W oczywisty sposób termin zakończenia zrzuty nie ma również wpływu na wpłaty dokonywane offline (tradycyjnym przelewem bankowym).

Czy mogę przesłać "Zaproszenie do zbiórki", które otrzymałem innej zainteresowanej osobie?

Nie, nie powinieneś wysyłać zaproszenia do zbiórki jeśli nie jesteś jej Organizatorem. Jeśli chcesz kogoś dołączyć do zbiórki zgłoś ten fakt do Organizatora zbiórki i poproś go o wysłanie zaproszenia do dodatkowej osoby.

Czy i w jaki sposób mogę promować moją ofertę przez Givster?

Givster to miejsce, gdzie ludzie zbierają pieniądze na wspólny prezent, inicjatywę i jeśli masz coś do zaoferowania dla naszych użytkowników to pisz na adres kontakt@givster.pl .

Co to są Promocje Givster’a?

Promocje Givster’a to miejsce, gdzie znajdziesz specjalne oferty i pomysły na prezenty oraz inne inicjatywy dla użytkowników naszego serwisu.

Mam pytanie, które nie jest tu wymienione, jak mogę uzyskać na nie odpowiedź?

Napisz do nas na adres kontakt@givster.pl

Proszę czekać. Ładuję dane